MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

حقوق بین الملل از منظر علوم زبان- شهر دانش

ارسال به یک دوست

حقوق بین الملل از منظر علوم زبان- شهر دانش

حقوق بین الملل از منظر علوم زبان- شهر دانش

تألیف: دکتر سیّد محمدحسین میرزاده

نوبت چاپ: اول

تاريخ چاپ: 1398 

بهاء: 36.000 تومان

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

20 اقلام

جدید

360,000 ریال 306,000 ریال
- +

تألیف: دکتر سیّد محمدحسین میرزاده

نوبت چاپ: اول

تاريخ چاپ: 1398 

بهاء: 36.000 تومان

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و پیش‌زمینه های زبان‌شناسی و هرمنوتیک

گفتار اوّل: تعریف و تبیین علم زبان‌شناسی

مبحث نخست: ماهیت زبان انسان

مبحث دوم: مکاتب و جریان‌های مشهور زبان‌شناسی

مبحث سوم: زبان‌شناسی کاربردی و زیرمجموعه‌های آن

مبحث چهارم: تحوّلات جریانی و رویکردی زبان‌شناسی

مبحث پنجم: تمایلات و رویکردهای شناختی در زبان‌شناسی

گفتار دوم: هرمنوتیک و مفاهیم مترتّب بر آن

مبحث نخست: مبانی عام هرمنوتیک

مبحث دوم: هرمنوتیک و متن حقوقی

بخش دوم: پیش‌زمینه‌های تاریخی و حقوقی پژوهش

مبحث نخست: مسئله تفسیر متن و سند از منظر حقوق بین‌الملل

مبحث دوم: مبانی مدوّن تفسیر سند از منظر حقوق بین‌الملل

بخش سوم: تلفیق نگاه‌شناختی ـ زبان‌شناختی برای تفسیر متن

مبحث نخست: نگرش‌های شناختی ـ زبان‌شناختی به تفسیر

مبحث دوم: نمونه‌هایی از تأثیر مؤلفه‌های شناختی در تفسیر متن و سند در حقوق بین‌الملل

بخش چهارم: مصادیق کاربردی اثرگذاری زبان‌شناسی و پراگماتیک بر تفسیر متن و سند

مبحث نخست: نسبت میان زبان‌شناسی، پراگماتیک و حقوق بین‌الملل

مبحث دوم: رویکردهای شناختی و غیرشناختی زبان‌شناسی و پراگماتیک

مبحث سوم: نقش زبان‌شناسی و پراگماتیک در تفسیر سند حقوقی بین‌المللی

مبحث چهارم: ملزومات فهم بهتر متن حقوقی بین‌المللی

مبحث پنجم: نقش پراگماتیک و طلیعه زبان‌شناسی شناختی و نسبت آن با متن و سند در حقوق بین‌الملل

جمع‌بندی

فهرست تفصیلی مطالب

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

حقوق بین الملل از منظر علوم زبان- شهر دانش

حقوق بین الملل از منظر علوم زبان- شهر دانش

تألیف: دکتر سیّد محمدحسین میرزاده

نوبت چاپ: اول

تاريخ چاپ: 1398 

بهاء: 36.000 تومان

بررسی خود را بنویسید