MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

اصول قراردادهای تجاری بین المللی - اخلاقی - امام - جلد سخت - چاپ 6 - شهردانش

ارسال به یک دوست

اصول قراردادهای تجاری بین المللی - اخلاقی - امام - جلد سخت - چاپ 6 - شهردانش

اصول قراردادهای تجاری بین المللی - اخلاقی - امام - جلد سخت - چاپ 6 - شهردانش

نویسنده: بهروز اخلاقی - فرهاد امام

انتشارات شهردانش

شابک: 6-14-7077-600-978

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

29 اقلام

جدید

موجود می باشد

850,000 ریال 722,500 ریال
- +

نویسنده: بهروز اخلاقی - فرهاد امام

انتشارات شهردانش

شابک: 6-14-7077-600-978

اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي(2010)

ويرايش جديد 2010 اصول يونيدُروا، مانند ويرايش 2004، به عنوان بازنگري ويرايش پيشين درنظر گرفته نشده است. همچنان كه به طور كافي توسط مجموعۀ وسيع حقوق مبتني بر آراي دادگاه‌ها و كتب ذكر شده در پايگاه داده‌هاي «يونيلكس» نشان داده شده است، اصول يونيدُروا همچنان به طور عام واجد مقبوليت باقي مانده است و در عمل مشكلات كاربردي قابل توجهي ايجاد نكرده است. در نتيجه، مفاد ويرايش 2004 اصول فقط به طور جزيي تغيير داده شده است: فقط پنج ماده اصلاح شده است، يعني مواد 1-3 (در حال حاضر 1-1-3)، 19-3 (در حال حاضر 4-1-3)، بند 2 مادۀ 17-3 (در حال حاضر 15-2-3)، بند يك مادۀ 6-3-7 (در حال حاضر 6-3-7) و بند 2 مادۀ 6-3-7 (در حال حاضر 7-3-7)، و در بين مواد فوق، فقط سه مورد آخر به طور ماهوي تغيير يافته براي آنكه تبديل آن‌ها به مواد جداگانه را توجيه كند. دربارۀ اظهار نظرها، تغييرات قابل توجهي در اظهار نظرهاي 2، 3 و 4 مادۀ 4-1 انجام شده است.

هدف عمدۀ ويرايش سوم اصول يونيدُروا اين بود كه به موضوع‌هاي ديگري كه براي جوامع تجاري و حقوقي بين‌المللي قابل توجه هستند بپردازد. در نتيجه 26 مادۀ جديد دربارۀ استرداد در صورت عدم موفقيت قرارداد، غير قانوني بودن، شرايط، تعدد متعهدين و تعدد ذينفع‌ها اضافه شده است.
در نتيجه، ويرايش 2010 اصول يونيدُروا حاوي 211 ماده (در مقايسه با 120 مادۀ ويرايش 1994 و 185 مادۀ ويرايش 2004) به نحو زير ساختاربندي شده است: پيشگفتار (تغيير نكرده است)؛ فصل اول: مقررات عمومي (تغيير نكرده است)؛فصل دوم، قسمت اول: شكل‌گيري قرارداد (تغيير نكرده است)، قسمت دوم: اختيارات نمايندگان (تغيير نكرده است)؛ فصل سوم، قسمت اول: مقررات عمومي (حاوي ماده پيشين 1-3 (اصلاح شده است)، 2-3، 3-3 و 19-3 (اصلاح شده است)، قسمت دوم: دليل ابطال (حاوي مواد پيشين 4-3 تا 16-3، 17-3 (اصلاح شده است)، 18-3 و 20-3، و يك ماده جديد 15-2-3)، قسمت سوم: عدم مشروعيت (جديد)؛ فصل 4: تفسير (بدون تغيير)؛ فصل 5، قسمت 1: مفاد (بدون تغيير)، قسمت 2: حقوق طرف‌هاي ثالث (بدون تغيير)، قسمت 3: شروط (جديد)؛ فصل 6، قسمت 1: اجراي تعهدات به طوركلي (بدون تغيير)، قسمت 2: عسر و حرج (بدون تغيير)؛ فصل 7، قسمت 1: عدم اجراي تعهدات به طور كلي (بدون تغيير)، قسمت 3: خاتمه يافتن قرارداد (حاوي مواد پيشين 1-3-7 تا 5-3-7، 6-3-7 (اصلاح شده) و (يك ماده جديد 7-3-7)، قسمت 4: خسارات (بدون تغيير)؛ فصل 8: تهاتر (بدون تغيير)؛ فصل 9، قسمت 1: واگذاري حقوق (بدون تغيير)، قسمت 2: انتقال تعهدات (بدون تغيير)، قسمت 3: واگذاري قرارداد (بدون تغيير)، فصل 10: مرور زمان‌ها (بدون تغيير)، فصل 11، قسمت 1: تعدد متعهدين (جديد)، قسمت 2: تعدد ذينفع‌هاي تعهد (جديد). براي تسهيل مقايسه، يك جدول مقايسه و يافتن ارتباط بين مفاد سه ويرايش اصول يونيدُروا در اين كتاب گنجانده شده است.

نویسنده :بهروز اخلاقی - فرهاد امام
تاریخ انتشار :1393
عنوان :حقوقی
موضوع :قراردادها
وزن به همراه بسته بندی :1/242
وزن :1/212
صفحات :808
ناشر :شهردانش

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

اصول قراردادهای تجاری بین المللی - اخلاقی - امام - جلد سخت - چاپ 6 - شهردانش

اصول قراردادهای تجاری بین المللی - اخلاقی - امام - جلد سخت - چاپ 6 - شهردانش

نویسنده: بهروز اخلاقی - فرهاد امام

انتشارات شهردانش

شابک: 6-14-7077-600-978

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: