MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

تعیین حدود مسئوليت شرکت های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک -حسینی -99شهردانش

ارسال به یک دوست

تعیین حدود مسئوليت شرکت های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک -حسینی -99شهردانش

تعیین حدود مسئوليت شرکت های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک -حسینی -99شهردانش

مؤلف:

دکتر سیّد حسین سادات حسینی

سال چاپ : 1399

چاپ اول

قیمت:75000 تومان

شابک:978-600-475-103-2

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

14 اقلام

جدید

750,000 ریال 637,500 ریال
- +

مؤلف:

دکتر سیّد حسین سادات حسینی

سال چاپ : 1399

چاپ اول

قیمت:75000 تومان

شابک:978-600-475-103-2

فهرست اختصاری 

مقدمه

بخش اول: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار اول

فصل اول:تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار اول یعنی «امضای چک در مقام صدور و ظهرنویسی از سوی مدیران پس از آغاز شخصیت حقوقی و قبل از پایان آن صورت گیرد.»  Error! Bookmark not defined.

فصل دوم:تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار اول یعنی «امضای چک از سوی مدیران قبل از آغاز شخصیت حقوقی و بعد از پایان آن صورت گیرد.»

بخش دوم: تعییـن حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار دوم

فصل اول:تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار دوم یعنی «امضای چک در مقام صدور و ظهرنویسی از سوی مدیران دارنده حق امضاء صورت گیرد.»

فصل دوم:تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار دوم یعنی «امضای سند تجاری از سوی مدیران غیردارنده حق امضاء صورت پذیرد.»

بخش سوم: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار سوم

فصل اول:تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار سوم یعنی «امضای چک در مقام صدور و ظهرنویسی در حدود موضوع شرکت صورت پذیرد.»

فصل دوم:تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار سوم یعنی «امضای چک در مقام صدور یا ظهرنویسی در خارج از حدود موضوع شرکت صورت پذیرد.»

بخش چهارم: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار چهارم

فصل اول:تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار چهارم یعنی «امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاء در مقام صدور و ظهرنویسی در شرکت‌های تجاری بجز شرکت‌های سهامی در حدود اختیارات مدیران صورت پذیرد.»

فصل دوم:تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار چهارم یعنی «امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاء در مقام صدور و ظهرنویسی در شرکت‌های تجاری، خارج از حدود اختیارات مدیران صورت پذیرد.»

بخش پنجم: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار پنجم

فصل اول:تعیین مسئول پرداخت وجه درصورت تحقق معیار پنجم یعنی «امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاء همراه با ذکر سمت باشد.»

فصل دوم:تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار پنجم یعنی «امضای چک از سوی مدیران دارنده حق امضاءهمراه با ذکر سمت نباشد.»

بخش ششم: تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک بر اساس تحقق یا عدم‌تحقق معیار ششم

فصل اول:تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت تحقق معیار ششم یعنی «چک امضاءشده از سوی مدیران شرکت‌ها مشمول اصل عدم‌توجه ایرادات باشد و نه استثنائات آن.»

فصل دوم:تعیین مسئول پرداخت وجه چک درصورت عدم‌تحقق معیار ششم یعنی «چک امضاءشده از سوی مدیران مشمول اصل عدم‌توجه ایرادات نباشد بلکه مشمول استثنائات آن باشد.»

فهرست تفصیلی

منابع

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

تعیین حدود مسئوليت شرکت های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک -حسینی -99شهردانش

تعیین حدود مسئوليت شرکت های تجاری و مدیران آنها در برابر دارنده چک -حسینی -99شهردانش

مؤلف:

دکتر سیّد حسین سادات حسینی

سال چاپ : 1399

چاپ اول

قیمت:75000 تومان

شابک:978-600-475-103-2

بررسی خود را بنویسید

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: