MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم (1390- 1388) - کاکاوند

ارسال به یک دوست

گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم (1390- 1388) - کاکاوند

گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم (1390- 1388) - کاکاوند

انتشارات شهر دانش

به اهتمام: محمد کاکاوند

مقدمه: محسن محبی

چاپ2

سال93

شابک:

978-600-7077-08-5

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

17 اقلام

جدید

موجود می باشد

800,000 ریال 680,000 ریال
- +

انتشارات شهر دانش

به اهتمام: محمد کاکاوند

مقدمه: محسن محبی

چاپ2

سال93

شابک:

978-600-7077-08-5

فهرست

مقدمه دبيركل مركز داوري اتاق ايران

نحوه استفاده از خدمات مركز داوري اتاق ايران

سخنی با خواننده

بخش اول: آراء داوران واحد

1

شماره رای: 225/17/88/د36

تاریخ صدور: 25 اسفند 1388

قرارداد پیمانکاری؛ تصمیم مدیر پروژه؛ استرداد ضمانت‌نامه؛ فسخ قرارداد؛ تفسیر مقررات قراردادی؛ اختیار مدیر پروژه؛ رابطه مدیر پروژه با کارفرما مشابه رابطه وکیل و موکل است؛ فسخ قرارداد؛ عرف مسلم موجود در اجرای قراردادهای پیمانکاری؛ تبعات ناشی از فسخ قرارداد بر ضمانت‌نامه؛ اعتبارات عمرانی و دولتی؛ اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آ.د.م؛ ایراد عدم صلاحیت؛ رسیدگی به اعتراض به نظریه حکم در صلاحیت داور است؛ تصميم خارج از حدود اختيار حكم

2

شماره رأي 222/58/84/36

تاريخ صدور رأي 6/11/ 1388

نماينده فروش و وظيفه نمايندگي؛ رابطه حقوقي بین شركت خواهان و اشخاص ثالث (صادركنندگان چك‌ها) ارتباطي با داوري موضوع قرارداد بين اصحاب دعوي ندارد؛ قرار رد دعوی؛ قانون صدور چک؛ تاريخ محاسبه؛ خسارات تأخیر تادیه؛ امتناع خوانده (خواهان دعوي تقابل) از پرداخت هزینه‌های داوری (ماده 6 قواعد داوري مركز)

3

شماره رأی:245/26/89/د/36

تاریخ صدور رأی داوری1390/3/7

فقدان شرط استحقاق خواهان به مطالبه حق‌العمل؛ محکومیت خواهان به بیحقی؛ دلالی؛ هزينه‌هاي داوري

4

شماره رأی: 265/5/90/د/36

تاریخ صدور رأی داوری91/3/22

اعتراض خارج از مدت به نظر کارشناس؛ تحصيل دليل از خوانده

5

شماره رأی: 219/21/88/د/36

تاریخ صدور88/8/26

استرداد دعوا و دادخواست؛ قرار رد دعوا؛ قرار توقف رسیدگی؛ توقف رسیدگی به علت نپرداختن هزینه‌های داوری؛ تهاتر

6

شماره رای:257/11/90/د/36

تاریخ صدور رای داوری1390/12/8

رجوع به داور بعد از بروز اختلاف طي قرارنامه داوري؛ صلاحيت، اصل نسبی بودن قراردادها؛ اصل برائت؛ تعهد به نفع شخص ثالث؛ اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی‌های داوری؛ اصل بر تساوی طرفین در تادیه هزینه‌ها است؛ قاعده البینه علی‌المدعی

7

شماره رای: 255/2/90/د/36

تقاضاي صدور دستور موقت جلوگيري از نقل و انتقال سهام؛ اعتبار شکلی قرارداد؛ اصل لزوم و اصل صحت قراردادها؛ قصد مشترک طرفین؛ تبدیل تعهد؛ اسباب سقوط تعهدات؛ اعلام انفساخ قرارداد؛ انفساخ قرارداد فروش سهام؛ هزینه‌های داوری

8

شماره رأی: 223/18/88/د/36

تاریخ صدور رأی داوری1388/11/17

حمل و نقل زمینی با کامیون؛ كنوانسيون C.M.R؛ شرط فعل؛ مسؤوليت متصدي حمل

9

شماره رأی: 234/25/88/د/36

تاریخ صدور رأی89/7/26

ارسال پرسش‌های داور برای طرفین؛ رعايت حق دفاع و اصل ترافع؛ ضرورت تشکیل جلسه داوری؛ تفسیر قرارداد به زيان تنظيم كننده؛ اشتغال يقيني، برائت يقيني؛ استرداد دعوا؛ فراغ داور از رسيدگي توأمان. ابلاغ با پست الكترونيكي

10

شماره راي: 248/14/87/د/36

تاريخ صدور راي90/3/8

داوري بين‌المللي؛ ورود شخص ثالث در داوری؛ عرف تجاري؛ قاعده استقلال شرط داوري؛ انتقال شرط داوري به تبع انتقال قرارداد؛ اصل لزوم وفاي به عهد (Pacta Sunt Servanda جریمه عدم اجرای کامل قرارداد؛ مطالبه خسارت؛ اصل جانشینی بيمه‌گزار؛ مطالبه و خسارت با منشأ واحد؛ دارا شدن ناعادلانه

11

شماره رای: 228/28/88/د/36

تاریخ صدور رای89/3/25

تفسير شرط داوري؛ صلاحيت مركز داوري؛ به درخواست توقف رسيدگي تا تعیین تكليف ادعاي جعل (ماده 478 قانون آ.د.م.)؛ تفكيك مباني موضوعي و حكمي رأی داوري؛ قرارداد مشاركت در ساخت؛ اثر شرط فسخ در عقد شركت؛ اثر حقوقي مرتبت بر دعوي (ماده 84 بند 7 قانون آ.د.م.)؛ الزام بر انجام عين تعهد

12

شماره رأی: 243/13/89/د/36

تاریخ صدور رأی: 30/1/1390

اجاره کانتینر؛ دموراژ؛ بار اثبات دلیل؛ اثبات ورود خسارت؛ پرداخت خسارت؛ قرار رد دعوی

13

شماره رأی:239/5/89/د/36

تاریخ صدور رأی:12/11/89

تخفیف در پرداخت هزینه‌های داوری؛ نپذیرفتن داوری؛ احراز صلاحیت مرکز داوری و داور منتخب؛ عرف محل در مورد تغيير آدرس و ابلاغ؛ قصور در تسلیم لایحه یا عدم حضور در جلسه رسیدگی مانع از ادامه رسیدگی داوری نیست؛ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ Libor

14

شماره رأی: 258/2/89/د/36

تاریخ صدور رأی: 10/12/90

قلمرو شرط داور؛ تفكيك صلاحیت داور و مرکز داوری؛ از صلاحيت مراجع قضايي

15

شماره رأي:231/23/88/د/36

تاريخ صدور رأي: 2/5/1389

ارزش اثباتي شهادت شهود؛ ارسال اظهارنامه و اثر آن؛ بار اثبات دلیل؛ عدم ایفاء تعهد؛ الزام به انجام تعهد

16

شماره رأي: 237/9/89/د/36

تاريخ صدور رأي: 23/9/1389

رابطه علیت بین فعل خوانده و ورودخسارات به خواهان؛ منع تناقض‌گویی؛ عدم‌النفع؛ اصل حسن نيت؛ استاپل

17

شماره رأی:240/4/88/د/36

تاریخ صدور رأی:16/11/89

اصل جانشینی در قراردادهای بیمه؛ عدم حضور خوانده در جریان رسیدگی؛ قائم مقامی؛ قانون مسئولیت مدنی؛ جبران خسارت

18

شماره رأی:247/14/89/د/36

تاریخ صدور رأی: 8/3/1390

داوری بین‌المللی؛ عدم اعتراض به سمت یا تابعیت داور؛ نمایندگی؛ دارا شدن ناعادلانه؛ پرداخت خسارت تاخیر تادیه؛ پرداخت حق‌الوکاله وکیل؛ ارائه مفاصا حساب مالیاتی

19

شماره رأی: 233/16/88/د/36

تاریخ صدور رأی: 15/5/89

اصل جانشینی بیمه‌گر به جای بیمه‌گذار؛ داوری تجاری بین‌المللی؛ قانون حاکم: قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد؛کنوانسیون CMR؛وفای به عهد؛ سیره عقلا و عرف بازرگانان؛ خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ Libor

20

شماره رای:230/15/88/د/36

تاریخ صدور رای: 13/4/89

انتقال شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه؛ استقلال شرط داوری؛ اصل جانشینی Subrogation))بیمه گر نسبت به بیمه شده؛ صلاحیت داور؛ التزام جانشین به شرط داوری؛ قانون داوری تجاري بین المللی؛ عدم ملازمه بطلان قرارداد اصلی با شرط داوری؛ فوت یا حجر یکی از طرفین؛ قانون حاکم بر ماهیت اختلاف؛ مدت و زبان داوری؛ اصول کلی حقوق بین‌المللی؛ رویه داوری بین‌المللی؛ نظرات شورای نگهبان و رویه قضایی؛ خسارت تأخیر تأدیه در روابط با خارجی؛ لایبور به اضافه 5% و عرف تجاري؛ هزینه‌های داوری

21

شماره رای: 263/9/90/د/36

تاریخ صدور رأی سازشی: 24/12/1390

حق فسخ؛ اقاله؛ صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق ایران؛ حق داور در صدور رای براساس عدالت و انصاف؛ قاعده اقدام؛ شرایط شاهد؛ تعیین اجرت‌المثل؛ پرداخت خسارت؛ امضای قرارنامه داوری؛ انتخاب داور؛ تفسير شرط داوری؛ اقرار؛ تغيير خواسته و طرح ادعاي جديد (ماده 41 قواعد داوري مركز)

22

شماره رأی: 260/22/90/د/3

تاریخ صدور رأی: 17/12/1390

تفسیر قرارداد؛ تعديل قيمت در قرارداد

23

شماره رای:227/18/87/د/36

تاریخ صدور رای: 8/3/89

تفویض وکالت ضمن عقد خارج لازم؛ اقرار؛ استثناء اصل نسبی بودن قراردادها؛ نظریه کارشناس؛ خیارات؛ هزینه‌های داوری؛ قرار رد دعوی؛ شرط بنائي يا تباني و آثار آن؛ اصل صحت عقود و معاملات؛ عدم حضور احد طرفين علي‌رغم ابلاغ وقت رسيدگي؛ اضافه نمودن خواندگان پس از تعيين و قبولي داور؛ هزينه‌هاي داوري

24

شماره رای تکمیلی: 227/18/87/د/36

تاریخ صدور رای:4/2/1390

تقاضای اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی؛ ماده 56 و 57 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران؛ ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی؛ رأی تکمیلی؛ تسهيم هزينه‌هاي داوري

25

شماره رأی:250/12/89/د/36

تاریخ صدور رأی:30/5/90

ایراد به صلاحیت مرکز داوری؛ رسيدگي همزمان در دو مرجع؛ تفسير  قصد طرفين در نحوه حل وفصل اختلافات؛ فسخ؛ حق حبس بخشی از ثمن؛ وصف تجریدی چک؛ اصل عدم استماع ايرادات در اسناد تجاري؛ اكل مال به باطل؛ رويه قضائي؛ مبيع کلی ما فی‌الذمه و کثير الامثال؛ الزام به ایفای تعهدات قراردادی؛ گارانتی سازنده اصلی؛ خیار «تخلف از وصف»؛ دارا شدن بلاجهت؛ انتقال سند تجاری به شخص ثالث؛ علم مشتری به عیب مبیع؛ ارش؛ خیار فسخ؛ اعتراض به نظريه كارشناس خارج از مهلت؛ خيار تخلف از وصف

26

شماره رای:241/24/88/د/36

تاریخ صدور رای: 10/12/89

حق تمدید مدت داوری؛ قرار ارجاع به کارشناس؛ منافع ممکن‌الحصول؛ فورس ماژور؛ اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه؛ هیات کارشناسی؛ تحریم‌ها علیه ایران و مشکلات تبعی آن؛ مشیت الهی و قوه قهریه؛ مشکلات سیاسی- اقتصادی در روابط کشورها؛ منافع محقق‌الوصول؛ عدم حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب خارج از حیطه اختیار طرفین قرارداد؛ منافع ممکن الحصول و عدم‌النفع؛ داوري براساس انصاف

27

شماره رأی: 244/38/86/د/36

تاریخ صدور رأی: 30/1/1390

قرار کارشناسی؛ فورس ماژور؛ مطالبه خسارت؛ هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کارمزد؛ تهاتر؛ یوزانس؛ عرف؛ تسبيب

28

شماره رأی: 261/24/90/د/36

تاریخ صدور رأی: 24/12/90

رأی سازشی؛ قرارداد حمل و نقل؛ هزينه‌هاي انجام تعهد

29

شماره رای: 259/6/90/د/36

تاریخ صدور رأی داوری: 10/12/90

قرار کارشناسی؛ تفسیر داور از شرط داوری؛ اقرار؛ تعیین سود سهام معوقه برپایه نظریه کارشناس

30

شماره رأی: 262/15/90/د/36

تاریخ صدور رأی: 24/12/1390

بار اثبات دلیل؛ فسخ یا ختم رابطه نمایندگی؛ شرکت لیزینگ؛ اثبات رابطه سببیت؛ شرکتهای واسپاری؛ پرداخت هزینه‌‌های داوری؛ دعواي تقابل

31

شماره رأی تصحیحی: ص 262/ 15/90/د/36

تاریخ صدور رأی: 1/3/90

رأی تصحیحی؛ هزینه‌های داوری

32

شماره رأی:254/3/90/د/36

تاریخ صدور رأی:30/5/90

صلاحیت داور؛ اصل لزوم و حسن نیت در قراردادها؛ انکار بعد از اقرار؛ مادام که شرط داوری به طریق قانونی زائل نشده کراراً قابل استناد است؛ انصاف و عدالت؛ مسئولیت متصدی حمل و نقل؛ اقامتگاه شخص حقوقی؛ مطالبه پس كرايه حمل

33

شماره رای: 242/16/89/د/36

تاریخ صدور رأی: 14/12/89

احراز صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق ایران؛ FCA؛ اینکوترمز؛ حق توقف؛ مطالبه خسارت؛ خسارت واقعی؛ انتخاب متصدی حمل با خریدار؛ تعیین خسارت؛ پرداخت خسارت حق توقف؛ عرف؛ حق توقف کامیونهای خارجی؛ انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی؛ دارا شدن ناعادلانه

34

شماره رأی: 232/19/87/د/36

تاریخ صدور رأی داوری: 3/5/89

قرار کارشناسی؛ دعوای متقابل؛ استرداد درخواست یا ادعا؛ دعوای مستقل متقابل؛ ماهیت حقوقی؛ قرارداد توزیع؛ ماده 10 قانون مدنی؛ حق‌العمل کاری؛ عرف

35

شماره رای: 251/15/89/د/36

تاریخ صدور رای: 2/6/1390

بار اثبات دلیل؛ شخصیت حقوقی قابل تجزیه نیست؛ انعقاد قرارداد؛ نمایندگی؛ دستور موقت؛ ذی نفع بودن خواهان؛ ایراد به صلاحیت داور و مرکز داوری؛ پرداخت هزینه‌های داوری

36

شماره رای: 229/30/87/د/36

تاریخ صدور رای: 8/4/89

امتناع از صدور قرار کارشناسی؛ قرارداد حمل و نقل؛ قرار کارشناسی؛ حق توقف

37

شماره رأی:235/30/87/د/36

تاریخ صدور رأی: 22/8/89

رأی تکمیلی

بخش دوم: آراء هیات داوران

38

شماره رأی:246/1/89/د/36

تاریخ صدور رأی داوری: 7/3/90

اعتراض به صلاحیت مرکز داوری؛ داوری موردی؛ استعفای داور واحد؛ امتناع داور اختصاصی از پذیرش داوری به علت ذی‌نفع بودن موکل ایشان در پرونده حاضر؛ قرارداد پيمانكاري؛تفسير قرارداد؛ عرف تجاري؛ قرارداد حق‌العمل كاري؛ قرارداد اجاره اشخاص، نظر مخالف

39

شماره رأی:252/4/89/د/36

تاریخ صدور رأی:7/6/1390

قرارداد كارگزاري؛ نپذيرفتن داور وابسته به طرفين در مركز داوري اتاق ايران، نصب داور براي طرف ممتنع؛ تفسير شرط داوري

40

شماره رای: 277/24/89/د/36- تاریخ صدور رأی: 18 /10/ 1391

شماره پرونده: 24/89/د/36

خسارت تأخير تأديه؛ دستور موقت؛ دعوي تقابل؛ تأمين دليل؛ قرار كارشناسي؛ اثر تشريفات در فسخ قرارداد؛ خلع يد؛ اجرت‌المثل؛ تسهيم هزينه‌هاي داوري

پیوست: دو رأی داوری موردی

نویسنده :محسن محبی
تاریخ انتشار :1392
عنوان :حقوقی
موضوع :داوری
وزن به همراه بسته بندی :0/696
وزن :0/666
صفحات :444
ناشر :شهردانش

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم (1390- 1388) - کاکاوند

گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم (1390- 1388) - کاکاوند

انتشارات شهر دانش

به اهتمام: محمد کاکاوند

مقدمه: محسن محبی

چاپ2

سال93

شابک:

978-600-7077-08-5

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: