MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

تکنیک های آموزش حقوق - شعاریان-00-شهردانش

ارسال به یک دوست

تکنیک های آموزش حقوق - شعاریان-00-شهردانش

تکنیک های آموزش حقوق - شعاریان-00-شهردانش

مدرس:ابراهیم شعاریان

تاریخ چاپ:1400

شابک:9786004751223

قیمت:106000تومان

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

19 اقلام

جدید

1,060,000 ریال 901,000 ریال
- +

مدرس:ابراهیم شعاریان

تاریخ چاپ:1400

شابک:9786004751223

قیمت:106000تومان

سخن ناشر 

پیشگفتار 

مقدمه 

فصل اول: آموزش و یادگیری ـ نظریه، تحقیق و کاربردها

1- یادگیری  

1-1- روان‌شناسی شناختی 

1-2-رشد فکری  

1-3- شیوه‌های یادگیری  

1-4- ویژگی‌های فراگیران بزرگسال 

2- تدریس   

2-1- عناصر آموزش مؤثر 

2-2- هفت اصل عملکرد مناسب در آموزش عالی 

3-ابعاد آموزش نمونه 

3-1- هیجان فکری  

3-2- روابط میان‌فردی  

فصل دوم: برنامه‌ریزی کلاسی و دورۀ آموزشی

1- نظریۀ برنامهریزی  

2- موضوع برنامه‌ریزی  

2-1- اهداف دورۀ آموزشی 

2-2-سرفصل برنامۀ درسی (سیلابس)

2-3- منابع دورۀ آموزشی 

2-4- روش‌های تدریس ـ یادگیری  

2-5- معماری کلاس و محیط آن 

2-6- آغاز و پایان کلاس  

2-7- تکنیک‌های ارزیابی 

3- تجربیات عملی اساتید حقوق؛ ایده‌های مشخص برای برنامهریزی کلاس و دورۀ درسی  

3-1- استفاده از سیلابس پیوندی میان کلاس و دورۀ آموزشی 

3-2- ده دستورالعمل اولین دورۀ آموزشی مورد انتخاب در سال اول 

3-3-آموزش تحلیل حقوقی: فهرست مهارت‌ها

3-4-برنامۀ آموزشی بر محور حل مسئله 

3-5- سمینارهای تدارک دیده توسط دانشجویان 

3-6- سیستم یادگیری Four-Mat

3-7- سلیمان و آیین دادرسی 

3-8- ضرورت هماهنگی روش‌ها با شکل و عملکرد

3-9- ارائۀ سخنرانی توسط دانشجویان درمورد آرای محاکم

3-10- تکریم دانشجویان سال اول دانشکدۀ حقوق 

فصل سوم: تکنیکهای پرسش و مباحثه

1- ضرورت بحث و پرسش در کلاس   

2- موانع مباحثۀ مؤثر 

3- راهکارهای مباحثه و پرسش و پاسخ مؤثر 

3-1- گام اول ـ ایجاد جَو و فضای کلاسی مساعد برای مباحثه 

3-2- گام دوم ـ طرح سؤالات و موضوعاتی که بحث خواهد شد

3-3- پرسش سؤالات مؤثر برای شروع بحث  

3-4- هدایت بحث ـ سؤالات و نظرهای دانشجویان 

4- تجربیات عملی اساتید و تکنیک‌های خاص مباحثه 

4-1- استفاده از ویدئو در یادگیری اسامی ‌دانشجویان 

4-2- ایجاد صمیمیت در فضای کلاس  

4-3- سؤالات متقابل دانشجویان و اساتید

4-4- سؤالات برجسته 

4-5-اسامی ‌و سوابق دانشجویان 

4-6- گفتگو در محدودۀ مشخص    

4-7- چیدمان کلاس درس ـ دایره

4-8- نکات تدریس در کلاس‌های آرام

فصل چهارم: ابزار دیداری

1-ابزار دیداری چه نوع ابزاری است؟ 

2- ضرورت استفاده از ابزار دیداری  

3- طراحی و استفاده از ابزار دیداری  

3-1-جزوات  

3-2-تخته‌سیاه

3-3-دستگاه اُوِرهِد

3-4- فلیپ‌چارت  

3-5- اسلاید

3-6- نوار ویدئو 

4- تجربیات عملی اساتید حقوق در استفاده از ابزارهاي دیداری خاص    

4-1- الگوریتم‌ها

4-2- استفاده از پروژکتورهای آموزشی سقفی 

4-3- استفاده از ویدئو در درس ادلۀ اثبات دعوی  

4-4- روندنما

4-5- برش کوتاهی از فیلم

فصلپنجم: فرصت‌های یادگیری در زندگی واقعی

1-مفهوم یادگیری تجربی  

2- مبانی نظری یادگیری تجربی  

2-1- یادگیری جامع 

2-2- مدل چرخ‌های کُلب  

2-3- انعکاس در عمل 

3- اهداف و مزایای یادگیری تجربی  

4- ارتقای مزایای یادگیری تجربی  

5- تجربیات عملی اساتید حقوق؛ فرصت‌های یادگیری خاص در زندگی واقعی  

5-1- اصول اخلاقی در کلینیک حقوقی 

5-2- استفاده از بخش حوادث مجلات در کلاس حقوق جزا

5-3- خسته‌کننده بودن کلاس‌های حقوق 

5-4- مثال‌هایی از مشکلات تنظیم اسناد حقوقی از روی اسناد واقعی 

5-5- اتفاقات رایج در کلاس درس  

5-6- جلسات و مشکلات کانون وکلای ایالتی 

5-7- استفاده از پزشکان برای تدریس دانشجویان حقوق 

5-8- بررسی و ارزیابی دعاوی ثبت‌شده در دفتر ثبت دعاوی  

فصل ششم: بازسازی کلاس ازطریق یادگیری مشارکتی

1- معرفی یادگیری مشارکتی  

2- نحوۀ ایجاد تکنیک‌های مشارکتی  

2-1- گروه‌های اجماعی کلاس  

2-2- سایر نمونه‌های یادگیری مشارکتی 

3- تجربیات عملی اساتید حقوق؛ نظریات خاص در یادگیری مشارکتی و گروه‌های کوچک   

3-1- ایجاد تمرین‌های مشارکتی 

3-2- طرح تمرین‌هایی برای یادگیری مشترک  

3-3- گروه‌های یادگیری مشارکتی در کلاس پرتعداد

فصل هفتم: کامپیوترها

1- اهداف آموزش حقوق  

2- مزایا و چالش‌های کامپیوترها در زمینۀ تدریس و یادگیری  

3- استفاده‌های مؤثر از کامپیوتر در دانشکده‌های حقوق  

3-1- کامپیوتر به‌عنوان ابزار دیداری در کلاس  

3-2- اینترنت  

3-3- کتابهای حقوقی الکترونیکی 

4- تجربیات عملی و نظریه‌هاي خاص اساتید حقوق در زمینۀ استفاده از کامپیوترها

فصل هشتم: شبیه‌سازی و ایفای نقش

1- دلایل به‌کارگیری شبیه‌سازی و ایفای نقش   

2- طراحی تمرینات شبیه‌سازی و ایفای نقش   

2-1- قالب شبیه‌سازی  

2-2- اهداف شبیه‌سازی  

2-3- طراحی و چهارچوب شبیه‌سازی  

3- تجربیات عملی اساتید حقوق و نظرهاي خاص در مورد شبیه‌سازی  

3-1- ارائۀ استدلال در دعاوی در کلاس‌های سال اول 

3-2- آشناسازی اولیه برای اتخاذ تصمیمات قضایی 

3-3- دانشجویان در نقش قاضی 

3-4- دانشجویان در نقش وکیل 

3-5- مذاکره و تنظیم قراردادها

3-6- شبیه‌سازی وکالت در موضوعات ادلۀ اثبات دعوی  

فصل نهم: تمرینات نگارش

1- ضرورت تمرین نگارش   

2-انواع تمرین نگارش   

2-1-نگارش خارج از کلاس  

2-2- نگارش کلاسی 

3- برنامه‌ریزی برای تکالیف نگارشی  

4- ارائۀ بازخورد برای تکالیف نگارشی دانشجویان 

5- تجربیات عملی اساتید حقوق در تمرین‌های خاص نگارشی  

5-1- تکالیف نگارشی کوتاه در کلاس‌های پرجمعیت  

5-2- مسائل ارزیابی: مزایا و مشکلات  

5-3- نقد کتاب به‌صورت تکلیف درسی: راهنمایی برای نوشتن انتقادات  

5-4- قادر ساختن دانشجویان به درک مسائل دنیای واقعی و داشتن «دیدي جهانی» از حقوق در دوره‌های آموزشی سال اول 

5-5- آشکار شدن جهت‌گیری‌ها به‌وسیلۀ یادداشت  

فصل دهم: ارزیابی کلاس ـ بازخوردی برای اساتید

1- مفهوم ارزیابی کلاس   

2- پیش‌فرض‌های ارزیابی کلاس   

3- ویژگی‌های ارزیابی کلاس   

4-گام‌های اولیۀ ارزیابی کلاس   

5- مزایای ارزیابی کلاس   

6- تجربیات عملی اساتید حقوق و تکنیک‌های خاص ارزیابی کلاس   

6-1- کاهش استرس ازطریق بازخورد

6-2- نوشته‌های یکدقیقه‌ای  

6-3- فهم مفاهیم با استفاده از روندنما

6-4- راه‌حل مستند مشکلات  

6-5- اساتید و فرم‌های بازخورد طراحیشده

6-6- گروه‌های مشاورۀ دانشجویی

فصل یازدهم: ارزیابی دانشجویان

1- ضرورت انجام ارزیابی دانشجویان 

1-1- رتبه‌بندی و چینش  

1-2- بازخورد

2- ابزار ارزیابی: وسایل و تکنیک‌ها

3- زمان ارزیابی دانشجویان

4- موضوع ارزیابی  

5- نحوۀ ارزیابی  

5-1- معیار روش‌شناختی 

5-2- طرح‌های مؤثر ارزیابی 

5-3- برخی بایدها و نبایدهای آزمون‌های دانشکده‌های حقوق 

6- تجربیات عملی اساتید حقوق و نظریات خاص درمورد ارزیابی  

6-1- استفاده از «اصول طبقه‌بندی بلوم» در ارائۀ پیش‌نویس آزمون‌ها

6-2- ارائۀ سؤالات امتحانی بالقوه به دانشجویان قبل از آزمون 

6-3- برگزاری آزمون‌ها، انجام تمرینات و توصیه‌های عملی 

6-4- آزمون‌های چندگزینه‌ای در کلاس‌های پرتعداد

6-5- طرح سؤالات چندگزینهای  

6-6- انتقاد از مهارت‌های وکالتی دانشجویان 

6-7- امتیاز اضافی 

6-8- مطابق با یک باور «دانشجویانی که انسان‌های خوبی هستند و در آینده وکلای خوبی می‌شوند، اغلب نمرات بدی کسب می‌کنند.» 

فصل دوازدهم: محیط تدریس و یادگیری

1- محیط فیزیکی  

2- محیط میان‌فردی  

3- تجربیات عملی اساتید حقوق و نظریات خاص درمورد محیط تدریس و یادگیری  

3-1- خط‌مشی آماده‌سازی کلاس  

3-2- عدمیادداشت‌برداری  

3-3- آموزش تحلیلی قانونی 

3-4- روایت تجربیات  

3-5- نیاز دانشجویان به تبیین ایده‌ها

3-6- توجه به مخاطب: استفاده از راهکار نگارشی در بهبود یادگیری حقوق 

3-7- سمینارهای دانشجویی 

 

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

تکنیک های آموزش حقوق - شعاریان-00-شهردانش

تکنیک های آموزش حقوق - شعاریان-00-شهردانش

مدرس:ابراهیم شعاریان

تاریخ چاپ:1400

شابک:9786004751223

قیمت:106000تومان

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

 • تفاوت تفکرحقوقی در دو سوی آتلانتیک - نیاسری

  تفاوت...


  مؤلفان:کریستوفل گریچنیگ، مارتین گلتر مترجم:...

 • اسناد مالکیت در حمل و نقل دریایی کالا در حقوق انگلستان - نیاسری - 99 شهر دانش

  اسناد مالکیت...


  مؤلف: کسلاو پیویچ مترجم: دکتر ماشاءاله بناء...

 • چرا "نقض کارآمد" در نظام حقوق نوشته وجود ندارد- بناء نیاسری

  چرا "نقض...


  انتشارات شهر دانش  نویسنده ها:رونالد جی ،...