MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

ابعاد حقوقی اختلاف چین و همسایگان آن در مورد جزایر اسپراتلی /سال هفدهم - شماره 33 بهار 1397

ارسال به یک دوست

ابعاد حقوقی اختلاف چین و همسایگان آن در مورد جزایر اسپراتلی /سال هفدهم - شماره 33 بهار 1397

ابعاد حقوقی اختلاف چین و همسایگان آن در مورد جزایر اسپراتلی /سال هفدهم - شماره 33 بهار 1397

انتشارات شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

1000 اقلام

فقط آنلاین

جدید

موجود می باشد

20,000 ریال
- +

انتشارات شهر دانش

چكيده:

جزایر اسپراتلی، مجموعه‌ای بیش از صد و پنجاه برجستگی دریایی است که در تصرف دولتهای اطراف دریای جنوب چین قرار دارد. از دیرباز و پیش از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها همواره بر سر حاکمیت این جزایر میان چین و دولتهای آن ناحیه اختلاف بوده و تمام تلاشها برای حلوفصل اختلافِ مسئله از طریق مذاکره به بنبست رسیده است. از این روی، فیلیپین به عنوان یکی از دولتهایی که با رد حاکمیت چین بر آن جزایر بیشترین نفع را به سبب قرابت به جزایر میبرد، از تلاش برای مذاکرات مستقیم دست برداشت و اختلاف خود با چین را به تنها مرجع حقوقی که امکان طرح اختلاف در آن متصوّر بود؛ یعنی هیئت داوری ارجاع داد. نوشتار حاضر،‌ جنبههای حقوقی گوناگون این اختلاف دیرینه را از منظر حقوق بین‌الملل معاصر، چه پیش از پیوستن دو دولت به کنوانسیون حقوق دریاها و چه پس از آن،‌ ارزیابی میکند.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

ابعاد حقوقی اختلاف چین و همسایگان آن در مورد جزایر اسپراتلی /سال هفدهم - شماره 33 بهار 1397

ابعاد حقوقی اختلاف چین و همسایگان آن در مورد جزایر اسپراتلی /سال هفدهم - شماره 33 بهار 1397

انتشارات شهر دانش

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط