MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

تروریسم یک نشانه روانی - اجتماعی یا یک ابزار سیاسی/سال چهارم - شماره 8 پاییز - زمستان 1395

ارسال به یک دوست

تروریسم یک نشانه روانی - اجتماعی یا یک ابزار سیاسی/سال چهارم - شماره 8 پاییز - زمستان 1395

تروریسم یک نشانه روانی - اجتماعی یا یک ابزار سیاسی/سال چهارم - شماره 8 پاییز - زمستان 1395

انتشارات شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

1000 اقلام

فقط آنلاین

جدید

موجود می باشد

20,000 ریال
- +

انتشارات شهر دانش

چکیده:

تروریسم یا اقدامات تروریستی از پدیدههایی است که به ویژه در دوره حاضر به عنوان یک معضل اجتماعی ـ سیاسی در عرصه بینالمللی و داخلی، کشورهای مختلف را به خود مشغول ساخته است. به عنوان یک نمود فرهنگی و اجتماعی، تروریسم بهانهای را برای برخوردهای مسلحانه در قالب جنگ برای برخی از ابرقدرتها ایجاد کرده است. در قالب این برداشت تروریسم نشانهای از یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید نسبت به آن واکنشی صورت گیرد. برداشت دیگری را که از تروریسم میتوان ارائه کرد تلقی آن به عنوان یک ابزار عمدتاً سیاسی است که در کنار سایر ابزارهای موجود میتواند قدرتها و گروههای سیاسی را در رسیدن به اهداف سیاسی خود یاری کند. این دو دیدگاه متفاوت در مقاله حاضر به صورت مشروح مورد بحث قرار گرفتهاند تا ماهیت تروریسم به عنوان یک ابزار یا نشانه روشن شود.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

تروریسم یک نشانه روانی - اجتماعی یا یک ابزار سیاسی/سال چهارم - شماره 8 پاییز - زمستان 1395

تروریسم یک نشانه روانی - اجتماعی یا یک ابزار سیاسی/سال چهارم - شماره 8 پاییز - زمستان 1395

انتشارات شهر دانش

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط