MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

بررسی تطبیقی انتقال حمل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، حقوق انگلیس و ایران /سال اول - شماره 1 بهار – تابستان 1392

ارسال به یک دوست

بررسی تطبیقی انتقال حمل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، حقوق انگلیس و ایران /سال اول - شماره 1 بهار – تابستان 1392

بررسی تطبیقی انتقال حمل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، حقوق انگلیس و ایران /سال اول - شماره 1 بهار – تابستان 1392

انتشارات شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

997 اقلام

فقط آنلاین

جدید

موجود می باشد

0 ریال
- +

انتشارات شهر دانش

چکیده: اگرچه از پایان جنگ جهانی دوم به بعد حدود 3000 قرارداد سرمایه گذاری بین المللی منعقد شده است که هر کدام از آن ها دارای اسناد قانونی متفاوت و مجزایی هستند، لکن یک گروه از رژیم جهانی نوظهور برای سرمایه گذاری ایجاد نموده اند که انعکاسی از نظریه رژیم در روابط بین المللی است. علاوه بر داشتن دیگر خصایص، رژیم سرمایه گذاری دارای سه خصیصه بی نظیر نیز است: قراردادهای مزبور بیشتر به صورت دوجانبه هستند؛ فرایند تصمیم گیری در آن به صورت خصوصی و غیر متمرکز است؛ و مبتنی بر یک سازمان بین المللی چند جانبه نیست. ویژگی های مطرح شده فوق پی آمدهای مهمی برای کارکرد و ثبات رژیم دارد. علاوه بر این، رژیم مزبور با چهار چالش عمده مواجه است؛ (1) دلسردی ها و ناکامی های ناشی از نتایج رژیم؛ (2) فرایند تصمیم گیری ناقص و محدودیت های غیر قابل توجیه بر حاکمیت ملی؛ (3) تنوع انتظارات مشارکت کنندگان در رژیم و (4) اثرات بحران های اقتصادی جهانی و ملی بر آن. با این وجود، رژیم سرمایه گذاری بین المللی مستلزم مدیریت خردمندانه و رهبری انعطاف پذیر است تا اینکه بتواند در برابر چالش ها تاب بیاورد و به اهدافش تا حدودی تحقق بخشد. این مقاله به بررسی عناصر رژیم سرمایه گذاری بین المللی، دلایل توسعه آن، اهدافی که دنبال می نماید و چالش هایی که با آن مواجه است می پردازد.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

بررسی تطبیقی انتقال حمل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، حقوق انگلیس و ایران /سال اول - شماره 1 بهار – تابستان 1392

بررسی تطبیقی انتقال حمل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، حقوق انگلیس و ایران /سال اول - شماره 1 بهار – تابستان 1392

انتشارات شهر دانش

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: