MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

رویکرد امنیت مدار به حقوق کیفری و رهیافت های آن در فرایند دادرسی کیفری/سال پنجم - شماره 10 پاییز - زمستان 1396

ارسال به یک دوست

رویکرد امنیت مدار به حقوق کیفری و رهیافت های آن در فرایند دادرسی کیفری/سال پنجم - شماره 10 پاییز - زمستان 1396

رویکرد امنیت مدار به حقوق کیفری و رهیافت های آن در فرایند دادرسی کیفری/سال پنجم - شماره 10 پاییز - زمستان 1396

انتشارات شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

999 اقلام

فقط آنلاین

جدید

موجود می باشد

0 ریال
- +

انتشارات شهر دانش

چکیده:

به رغم ایجاد و توسعة جنبشهای حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گستردهای را در حوزة فرایند‌ دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیتمدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیتمدار بر فرایند‌ دادرسی در دادگاهها قابل بررسی هستند. کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده، سه کشوری هستند که هرکدام به نحوی در قوانین شکلی خود از این رویکرد تأثیر پذیرفتهاند. در این نوشتار با بررسی قوانین شکلی و رویة قضایی این سه کشور، چنین نتیجهگیری شده است که تأثیر رویکرد امنیتمدار بر فرایند‌ دادرسی کیفری در ایالات متحده به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر بسیار بیشتر از حقوق ایران و فرانسه بوده است. قوانین فرانسه به رغم اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانة مبتنی بر رویکرد امنیت‌مدار، در هر مورد حدود وظایف و اختیارات مقامات و اشخاص درگیر در فرایند‌ تحقیق و رسیدگی را مشخص کرده است. در قوانین ایران رویکرد امنیتمدار در فرایند‌ رسیدگی کیفری بیش از آنکه مبتنی بر نص قوانین باشد، مبتنی بر تصمیمات مقامات و نهادهای قضایی در قالب دستورالعملها و آییننامههاست

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

رویکرد امنیت مدار به حقوق کیفری و رهیافت های آن در فرایند دادرسی کیفری/سال پنجم - شماره 10 پاییز - زمستان 1396

رویکرد امنیت مدار به حقوق کیفری و رهیافت های آن در فرایند دادرسی کیفری/سال پنجم - شماره 10 پاییز - زمستان 1396

انتشارات شهر دانش

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: