MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

سنجش اثربخشي نقش گذاري رواني بر كاهش پرخاشگري كودكان/سال ششم - شماره 11 بهار - تابستان 1397

ارسال به یک دوست

سنجش اثربخشي نقش گذاري رواني بر كاهش پرخاشگري كودكان/سال ششم - شماره 11 بهار - تابستان 1397

سنجش اثربخشي نقش گذاري رواني بر كاهش پرخاشگري كودكان/سال ششم - شماره 11 بهار - تابستان 1397

انتشارات شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

1000 اقلام

فقط آنلاین

جدید

موجود می باشد

0 ریال
- +

انتشارات شهر دانش

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخشی روش درمانی روان‏نمایشگری بر پرخاشگری کودکان پرخاشگر انجام شد. بدین‌منظور از میان مدارس شهرستان بابلسر یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و دانش‏آموزان با پرسش‌نامه پرخاشگری نلسون مورد ارزیابی قرار گرفتند و تعداد 12 نفر از افرادی كه در پرسش‌نامه پرخاشگری نمرات بالایی دریافت کردند، به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (شش نفر) و آزمایش (شش نفر) گمارده شدند. نمرات کسب‌شده از پرسش‌نامه‌ها به عنوان نمرات پیش‌آزمون در نظر گرفته شد. در مرحله بعد گروه آزمایش در 12 جلسه آموزش گروهی به صورت هفتهای 5/1 ساعت تحت مداخلة روش درمانی روان‌نمایشگری قرار گرفتند. این در حالی بود که افراد گروه کنترل، هيچ مداخله‌اي دريافت نکردند.در پايان مداخله از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد و بعد از دو ماه هر دو گروه، پي‌گيري شدند. در نهایت داده‌های به دست‌آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یک‌طرفه (ANCOVA)، مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. نتايج نشان داد که نقش‌گذاری روانی بر کاهش میزان پرخاشگری کلی، ناکامی، پرخاشگری بدنی، روابط با همسالان و روابط با مراجع قدرت مؤثر بوده است. بر طبق یافته‌ها پیشنهاد می‌گردد که درمان‏های روان‌نمایشگری می‌تواند به عنوان مداخله مؤثر در کاهش خشونت و پرخاشگری مورد استفاده قرار گیرد به گونه‏ای که مراجع قضایی می‏توانند از این شیوة درمانی به عنوان مجازات نوجوانانی که متهم به خشم و خشونت و پرخاشگری هستند، استفاده کنند

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

سنجش اثربخشي نقش گذاري رواني بر كاهش پرخاشگري كودكان/سال ششم - شماره 11 بهار - تابستان 1397

سنجش اثربخشي نقش گذاري رواني بر كاهش پرخاشگري كودكان/سال ششم - شماره 11 بهار - تابستان 1397

انتشارات شهر دانش

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط