MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

كاربست جرم شناسي فرهنگي در تحليلِ بزهكاري كودكان و نوجوانان با تكيه برمفاهیم کارناوال/سال ششم - شماره 11 بهار- تابستان 1397

ارسال به یک دوست

كاربست جرم شناسي فرهنگي در تحليلِ بزهكاري كودكان و نوجوانان با تكيه برمفاهیم کارناوال/سال ششم - شماره 11 بهار- تابستان 1397

كاربست جرم شناسي فرهنگي در تحليلِ بزهكاري كودكان و نوجوانان با تكيه برمفاهیم کارناوال/سال ششم - شماره 11 بهار- تابستان 1397

انتشارات شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

1000 اقلام

فقط آنلاین

جدید

موجود می باشد

0 ریال
- +

انتشارات شهر دانش

چکیده:

جرم‌شناسی فرهنگی به عنوان رویکرد نظریِ متمرکز بر مطالعة بافت فرهنگیِ جرم و بزهکاری، محصول دهة 1990 میلادی است. این جرم‌شناسی که به اعتبار برخورداری از روش‌شناسی کیفی، در نقطة مقابل جرم‌شناسی‌های سنّتی و کمّی قرار می‌گیرد، در راستای مفهوم‌سازی پدیده‌هایِ بزهکارانه و کژروانه، توجّه ویژه‌ای به تمامی عناصر فرهنگیِ پویا در بیرون و درون بزهکار داشته و از این رو، سعی در درک همدلانه و فهم عمیقِ احساسات، هیجانات، لذّات و وجدی دارد که ارتکاب برخی جرایم و بزه‌ها برای مرتکبانشان به همراه دارند. تمرکز ماهوی بر این عوامل و بهره‌مندی از روش قوم‌شناسی، سبب گردیده تا مسیر تحلیلیِ جرم‌شناسی فرهنگی در حوزة بزهکاری کودکان و نوجوانان در دنیای متکثّر و پست‌مدرن معاصر، کارآمد و قابل پیاده‌سازی باشد. در این میان، «کارناوال»، «آدرنالین» و «زندگی دوم» به عنوانِ مفاهیمی استعاری، ابزاری بی‌بدیل و از نقاط ثقلی‌اند که مطالعات این جرم‌شناسی متفاوت و مدرن بر مدار آنها انجام می‌شود.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

كاربست جرم شناسي فرهنگي در تحليلِ بزهكاري كودكان و نوجوانان با تكيه برمفاهیم کارناوال/سال ششم - شماره 11 بهار- تابستان 1397

كاربست جرم شناسي فرهنگي در تحليلِ بزهكاري كودكان و نوجوانان با تكيه برمفاهیم کارناوال/سال ششم - شماره 11 بهار- تابستان 1397

انتشارات شهر دانش

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط