MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

حقوق بین المللی پول-جلد نخست-صندوق بین المللی پول

ارسال به یک دوست

حقوق بین المللی پول-جلد نخست-صندوق بین المللی پول

حقوق بین المللی پول-جلد نخست-صندوق بین المللی پول

نويسنده : امیرحسین طیبی فرد

دیباچه : دکتر محمود باقری

چاپ : اول

سال : 1396

شابک : 7-89-8040-600-978

قيمت : 120.000 تومان

ناشر : پژوهشکده حقوقي شهردانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

2 اقلام

جدید

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

1,200,000 ریال 1,020,000 ریال
- +

نويسنده : امیرحسین طیبی فرد

دیباچه : دکتر محمود باقری

چاپ : اول

سال : 1396

شابک : 7-89-8040-600-978

قيمت : 120.000 تومان

ناشر : پژوهشکده حقوقي شهردانش

فهرست مطالب

بخش نخست. پول و حاکمیت پولی

فصل نخست. پول
فصل دوم. تبعات بین المللی حاکمیت پولی

بخش دوم. صندوق بین المللی پول به عنوان نهاد تابع حقوق بین الملل

فصل نخست. تاریخچه و اهداف تشکیل صندوق بین المللی پول
فصل دوم. ساختار، مصونیت ها و مزایاي صندوق
فصل سوم. کارکردها و چالش هاي صندوق

بخش سوم. تأثیر عضویت در صندوق بر حاکمیت پولی کشورهاي عضو

فصل نخست. آثار حقوقی ناشی از توافقنامه از دیدگاه حقوق بین الملل
فصل دوم. تفسیر تعهدات موضو ع توافقنام ه در بوتۀ آراي مراجع داوري و قضایی

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

حقوق بین المللی پول-جلد نخست-صندوق بین المللی پول

حقوق بین المللی پول-جلد نخست-صندوق بین المللی پول

نويسنده : امیرحسین طیبی فرد

دیباچه : دکتر محمود باقری

چاپ : اول

سال : 1396

شابک : 7-89-8040-600-978

قيمت : 120.000 تومان

ناشر : پژوهشکده حقوقي شهردانش

بررسی خود را بنویسید