MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

تصویر برداری ماهواره ای در حقوق بین الملل

ارسال به یک دوست

تصویر برداری ماهواره ای در حقوق بین الملل

تصویر برداری ماهواره ای در حقوق بین الملل

نويسنده :سید هادی محمودی

چاپ :دوم

سال : 1392

شابک : 978-964-8200-70-6

قيمت : 160/000 تومان

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهردانشدریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

7 اقلام

استفاده شده

موجود می باشد

1,600,000 ریال 1,360,000 ریال
- +

نويسنده :سید هادی محمودی

چاپ :دوم

سال : 1392

شابک : 978-964-8200-70-6

قيمت : 160/000 تومان

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهردانش:معرفی

رسالت اصلی حقوق تنظیم روابط اجتماعی است و بر این اساس هر نظام حقوقی تابع واقعیت‌های اجتماعی جامعه خویش است. لاجرم هر کشف و یا اختراع علمی (پیشرفت علمی) باید به نظم کشیده و قانونمند شود. واقعیت عینی در چارچوب قاعده‌ای حقوقی است که به عرصه نظم اجتماعی وارد می‌شود. بنابراین هر تحول و پیشرفت علمی باید در قالب نظم حقوقی ملی، فراملی و یا بین‌المللی قانونمند گردد. باتوجه به ساختار متفاوت جامعه ملی و جامعه بین‌المللی، تمشیت امور اجتماعی و تقنین آن امور، در هر جامعه اسلوب و سیمایی متفاوت می‌یابد.

 تسخیر فضا در سال 1957 توسط اتحاد جماهیر شوروی (سابق) با پرتاب اسپوتنیک یک، موفقیت شگرفی برای جامعه بشری به شمار می‌رفت. رقابت ایالات متحد امریکا با شوروی در این عرصه، و متعاقباً ورود دیگر کشورها در حوزه تسخیر فضا، جامعه بین‌المللی را در هاله‌ای از بیم و امید قرار داده بود. توسعه سریع فناوری فضایی و کشفیات علمی همگان را به وجد آورده بود. در همان زمان امکان استفاده نظامی از فضا و یا تعرض به حاکمیت ملی دولتها، نگرانی‌های مختلفی را به ویژه در میان دولتها و ملتهای در حال توسعه دامن زده بود. سنجش از راه دور و یا تصویربرداری ماهواره‌ای که به زبان عامیانه سرک کشیدن به حیاط خلوت دیگران محسوب می‌شود و بسیاری آن را نوعی جاسوسی قلمداد می‌کنند در تلاطم امواج سهمگین اعتراض به پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای تلویزیونی از فضا تا حد زیادی تحت تأثیر قرار گرفته بود. در هر حال نظام حقوق بین‌الملل باید چنین واقعیت‌های بین‌المللی را مورد توجه و تنظیم قرار دهد.

جناب آقای دکتر سیدهادی محمودی در کتاب «تصویربرداری ماهواره‌ای در حقوق بین‌الملل» محققانه کوشیده است در پرتو اسناد بین‌المللی، اصول حقوقی، قواعد عرفی و قوانین و مقررات ملی، نظم حقوقی حاکم بر تصویربرداری ماهواره‌ای در نظام بین‌المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در قالب ادبیات حقوق بین‌الملل به زبان فارسی، تألیف آقای دکتر محمودی را باید اولین اثر در این حوزه مهم حقوقی و فنی قلمداد کرد. همکاری دیرپای مؤلف با پژوهشگاه هوافضا این کتاب را نامزد یکی از منابع وزین و معتبر حقوق بین‌الملل فضایی ساخته است. قضاوت نهایی در این مورد به خوانندگان کتاب واگذار می‌شود.

فهرست اجمالي مطالب

مقدمه

بخش نخست: تصويربرداري ماهواره‌اي: نمونه تأثير فناوري بر حقوق بين‌الملل

فصل نخست: فناوري و شكل‌گيري حقوق بين‌الملل

فصل دوم: فضاي ماوراي جو و اصول و مقررات حاكم بر آن

فصل سوم: جنبه‌هاي فني، ملاحظات تاريخي، بازيگران و قابليت‌هاي تصويربرداري ماهواره‌اي

بخش دوم: تصويربرداري ماهواره‌اي در اسناد و عرف بين‌المللي

فصل نخست: تصويربرداري ماهواره‌اي در معاهدات

فصل دوم: تصويربرداري ماهواره‌اي مطابق با حقوق بين‌الملل عرفي

فصل سوم: اصول ملل متحد راجع به سنجش از دور

فصل چهارم: حمايت از داده‌هاي سنجش از دور

فصل پنجم: تصويربرداري ماهواره‌اي و حقوق بين‌الملل بشر

فصل ششم: تصويربرداري ماهواره‌اي در قوانين ملي

بخش سوم: تصويربرداري ماهواره‌اي در خدمت اعتلاي حقوق بين‌الملل

فصل نخست: تصويربرداري ماهواره‌اي در خدمت راستي‌آزمايي

فصل دوم: كاربرد تصويربرداري ماهواره‌اي در راستي‌آزمايي معاهدات خلع سلاح و كنترل تسليحات و عمليات حفظ صلح

فصل سوم: تصويربرداري ماهواره‌اي در خدمت حقوق بين‌الملل محيط زيست

فصل چهارم: تصويربرداري ماهواره‌اي به عنوان دليل در رسيدگي‌هاي قضايي

نتيجه‌گيري

نویسنده :سید هادی محمودی
تاریخ انتشار :1392
عنوان :حقوقی
موضوع :حقوق ارتباطات
وزن به همراه بسته بندی :0/651
وزن :0/621
صفحات :414
ناشر :شهردانش

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

تصویر برداری ماهواره ای در حقوق بین الملل

تصویر برداری ماهواره ای در حقوق بین الملل

نويسنده :سید هادی محمودی

چاپ :دوم

سال : 1392

شابک : 978-964-8200-70-6

قيمت : 160/000 تومان

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهردانشبررسی خود را بنویسید