MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

آینده حقوق بین الملل محیط زیست

ارسال به یک دوست

آینده حقوق بین الملل محیط زیست

آینده حقوق بین الملل محیط زیست

نويسنده : لری دیوید

مترجم : مهرداد محمدی

چاپ : اول

سال : 1394

شابک : 9786007077719

قيمت : 150/000 تومان

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

4 اقلام

جدید

1,500,000 ریال 1,350,000 ریال
- +

نويسنده : لری دیوید

مترجم : مهرداد محمدی

چاپ : اول

سال : 1394

شابک : 9786007077719

قيمت : 150/000 تومان

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهر دانش

فهرست مطالب

پیش گفتار

مقدمه مترجم

فصل1 : حقوق بین‌الملل محیط زیست و پاسخ به دریایی از مشکلات

توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست: همگرایی محیط زیست و توسعه

آیا حقوق بین‌الملل محیط زیست ناکام بوده است؟

سازماندهی کتاب حاضر

بخش اول: تجربیات تا به امروز

فصل 2: تغییرات آب و هوایی و آلودگی: بررسی تهدیدهای توامان اقیانوس ها، سواحل و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه

Ann Powers

کشورهای آسیب پذیر

تهدیدات زیست محیطی

پیامدهای تغییرات اقلیمی

تأثیرات آلودگی منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی

مدیریت مسایل

توسل به دادگاه‌ها و مراجع قضایی

کنوانسیون‌ها و برنامهها

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها

کنوانسیون تنوع زیستی

دستور کار 21

برنامه اقدام جهانی

کنوانسیون‌های دریایی منطقه‌ای و پروتکل‌های فعالیت‌ها و منابع مستقر در خشکی

تطبیق پذیری

چالش ها

فصل 3: تنوع زیستی(SUSAN SHEARING)

چالش تنوع زیستی

محرک‌های اتلاف تنوع زیستی

ساز و کارهای بین‌المللی

کنوانسیون تنوع زیستی (CBD)

پیوند با مقوله رفاه بشری و کاهش فقر: اهداف توسعه هزاره

چارچوب پس از 2010

اجرا در سطح ملی

مناطق حفاظت شده

ابزارهای اقتصادی: ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی

بازار سازی

طرح‌های جداسازی/ذخیره سازی حفاظت/تنوع زیستی

حقوق ذخایر قابل تجارت

تمهیدات مالی

مدیریت بخشی معضلات تنوع زیستی

برنامه ریزی استفاده از اراضی

راهبردها و سیاست‌های اقتصادی و میان بخشی

نتیجه گیری

فصل 4: اجرای رژیم‏های حقوقی زیست‏محیطی در سطح منطقه‏ای: بررسی رژیم دریای مدیترانه

(TULLIO SCOVAZZI)

اجرای یک تعهد عام در سطح منطقه‏ای

نظام بارسلونا

کنوانسیون

پروتکل تخلیه

پروتکل مستقر در خشکی

پروتکل مناطق (Areas Protocol)

پروتکل بستر دریا

پروتکل پسماندها

پروتکل فوریت‏ها

پروتکل نواحی ساحلی 2008

اصول راهنما در مورد مسئولیت و جبران خسارت

فرجام سخن

فصل 5: رژیم‏های حقوقی و غیرحقوقدانان: مشارکت عمومی برای توسعه پایدار(DONNA CRAIG و MICHAEL JEFFERY)

تشریح اصول توسعه پایدار

مشارکت عمومی: غیرحقوقدانان و رژیم‏های حقوقی

توسعه‏ی فرایندهای مشارکتی یکپارچه مبتنی بر توسعه پایدار اکولوژیک

تعیین جهت‏گیری سیاست‏های راهبردی، چارچوب حقوقی و اهداف مدیریتی

تحقیقات بیوفیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

تعیین گستره و سیاست توسعه پایدار اکولوژیکی

اجرای سیاست توسعه پایدار اکولوژیک

بازنگری ادواری سیاست کلی توسعه پایدار زیست‏محیطی و فرایند اجرا

ارزیابی مشارکت عمومی در تصمیم‏گیری‏های زیست‏محیطی

مشارکت عمومی مؤثر در متابعت و اجرا

رویکردهای ملی و تطبیقی به اجرا و متابعت در دسترسی به اطلاعات

دسترسی به اطلاعات

تعریف استانداردهای زیست‏محیطی

تصدیق حقوق زیست‏محیطی، جایگاه و حق مرافعه

نقش و استقلال دستگاه قضایی

مشارکت شهروندان در نظارت

شکایات شهروندی و نقش آمبودزمان

میانجیگری و مذاکره

اجرای فرامرزی و بین‏المللی

رویکردهای خلاقانه به مشارکت عمومی

نتیجه‏گیری

فصل 6: حقوق بشر و محیط زیست(GUDMUNDUR ALFREDSSON)

محیط زیست در اسناد حقوق بشری

اسناد جهانی و تلاش‌های نظارتی

ساز و کارهای منطقه‌ای و کار نظارت

حقوق مردمان بومی

اهمیت یافتن حقوق بشر

محیط زیست در اسناد زیست محیطی

ملاحظات پایانی

بخش دوم: رژیم‌های حقوقی بین‌المللی در حال گذار

فصل 7:توسعه و آیندۀ حقوق تغییرات آب و هوایی(MICHAEL B. GERRARD   و DIONYSIA-THEODORA AVGERINOPOULOU)

سیاست‌های کاهشی مطابق رژیم بین‌المللی تغییرات اقلیمی فعلی و آتی

وضعیت موجود رژیم بین‌المللی تغییرات اقلیمی

از عدم قطعیت علمی تا اجماع علمی آشکار

هدف کجا تعیین شود؟

مذاکرات برای دوران پس از 2012

کنفرانس کپنهاگ

چشم انداز کاهش توسط کشورهای صنعتی

موضع و مشارکت ایالات متحده امریکا

نقش جدید کشورهای در حال توسعه برای کاهش

مواضع و مشارکت چین، هند و برزیل

اقدامات کاهشی مناسب در سطح ملی

مسایل جدید برای آیندۀ مقررات بین‌المللی تغییرات آب و هوایی

سرمایه گذاری خارجی در فناوری‌های کاهش انتشار و انتقال تکنولوژی

کاهش انتشارات ناشی از جنگل زدایی و تجزیه جنگل (REDD-plus)

مکانیسم توسعه پاک و فناوری‌های نوظهور

ژئو مهندسی

گذار از اقتصاد سوخت-محور به اقتصاد کم کربن

هوانوردی و حمل و نقل دریایی بین‌المللی

واقعیت‌های گریزناپذیری که تطبیق با تغییرات آب و هوایی در پیش روی حقوق بین‌الملل محیط زیست قرار می‌دهد

توسعۀ سیاست‌های تطبیقی

تطبیق از طریق آمادگی برای حوادث طبیعی و بحران‌های بشری

کوچ اجباری

تضمین امنیت ملی

تأثیر تغییرات آب و هوایی بر حقوق بین‌الملل بشر

فرجام سخن

فصل 8: مدیریت اقیانوسی جدید: تجارب مدیریت دریایی برای مسایل نوظهور در قطب شمال(TIMO KOIVUROVA و SEBASTIEN DUYCK)

رژیم همکاری‏های بین‏الدولی فعلی در خصوص قطب شمال و فعالیت‏های آن پیرامون محیط زیست دریایی

تأسیس شورای قطب شمال

فعالیت‏های دریایی شورای قطب شمال

ارزیابی

گرایشات موجود در تعیین قوانین و خط‏مشی‏های قطب شمال

ارزیابی

تجربه‏ی مدیریت دریایی در قطب شمال

ارزیابی انتقادی

نتیجه‏گیری

فصل 9:رهایی از تراژدی مشترکات جهانی؛ میراث گروسیوسی و آینده مدیریت پایدار تنوع زیستی دریای آزاد(ROSEMARY RAYFUSE)

ایده‏آل گروسیوسی و آزادی دریاها

عقب‏نشینی از ایده‏آل گرسیوسی: محدودسازی آزادی دریاها

شکست ایده‏آل گرسیوسی: زوال‏پذیری تنوع زیستی دریایی و مسئله‏ی تراژدی مشترکات

رژیم حقوقی در حال توسعه برای حفاظت از تنوع زیستی دریاهای آزاد

«اهمیت خلاء»

«کشف خلاء»

« رفع خلاء»

الگوی پسا گروسیوسی برای مدیریت دریای آزاد و مدیریت پایدار تنوع زیستی دریایی در ماورای صلاحیت ملی

نتیجه‏گیری

بخش سوم: مسایل جدید نوظهور برای حقوق بین‌الملل محیط زیست

فصل 10: فناوری‏های نوظهور: نانوتکنولوژی(DAVID LEARY و  BALAKRISHNA PISUPATI)

طرحی از نگرانی‏های اساسی

رویکردهای جدید قانونی و سیاسی

گفتمان بین‏المللی نوظهور پیرامون نانوتکنولوژی

نتیجه‏گیری واکنش به نانوتکنولوژی: آیا حقوق بین‏الملل محیط زیست نوین باید یا می‏تواند دسته‏ای از مکانیسم‏های مدیریتی را برگزیند؟

فصل 11:چارچوب‏هایی حقوقی برای فناوری‏های نوظهور: انرژی زیستی(RICHARD L. OTTINGER و VICTOR M. TAFUR)

منافع بالقوه

ریسک‏ها

استانداردها

اجرا

مطالعات موردی

برنامه‏های داوطلبانه جنگل‏ها

Social Seal در برزیل

کنوانسیون تجارت گونه‏های در معرض خطر (CITES)

پروتکل مونترال

نمونه‏های برچسب‏زنی

Energy Star©

LEEDS®

برنامه روغن پالم در اندونزی

کاهش انتشار از طریق جنگل‏زدایی و تخریب جنگل

نتیجه‏گیری

فصل 12:زیست شناسی مصنوعی و ژنومیک مصنوعی(MICHELE S. GARFINKEL و ROBERT M. FRIEDMAN)

علم و مهندسی ژنومیک مصنوعی و بیولوژی مصنوعی

مزایا

سوخت‏های جایگزین

داروهای جدید

امکانات تشخیصی جدید و توسعه‏ی سریع واکسن

تولیدات زیست محور

مهندسی مسیرهای متابولیک خاص

تحقیقات بیولوژی مولکولی

ریسک‏ها

امنیت زیستی و ایمنی زیستی

پژوهشگران مشروع

دانشجویان و آماتورها

سایر ریسک‏های اجتماعی

خلق حیات

دسترسی و توزیع غیرمنصفانه

مالیکت

مدیریت ریسک‏ها و مزایا

نظارت و تنظیم: حقوق بین‏الملل

نتیجه‏گیری

فرجام نهایی

تاریخ چاپ :1394
وزن :0.551
انتشارات :شهردانش
تعداد صفحه :350
نویسنده :مهرداد محمدی

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

آینده حقوق بین الملل محیط زیست

آینده حقوق بین الملل محیط زیست

نويسنده : لری دیوید

مترجم : مهرداد محمدی

چاپ : اول

سال : 1394

شابک : 9786007077719

قيمت : 150/000 تومان

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهر دانش

بررسی خود را بنویسید