MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

دیوان بین المللی حکمیت در ورزش

ارسال به یک دوست

دیوان بین المللی حکمیت در ورزش

دیوان بین المللی حکمیت در ورزش

نويسنده : کیوان شعبانی مقدم - ابوذر سوری

مترجم :

ديباچه :

چاپ : اول

سال : 1393

شابک : 9786007077580

قيمت : 750/000

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

15 اقلام

جدید

750,000 ریال 675,000 ریال
- +

نويسنده : کیوان شعبانی مقدم - ابوذر سوری

مترجم :

ديباچه :

چاپ : اول

سال : 1393

شابک : 9786007077580

قيمت : 750/000

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهر دانش

زهی فرخنده آن دیوان که نام اوست عنوانش بسی پاینده آن ایوان که نقش اوست آذینش
دیوان بین المللی حکَمیت در ورزش، نهادي مستقل است که به عنوان دادگاه عالی در حیطه ورزش فعالیت میکند. هر موضوعی
که بطور کامل و حتی تاحدودي مربوط به ورزش باشد، قابل ارجاع به دیوان است. قضات این دادگاه در حقوق ورزشی متخصص
هستند، فرآیند دادرسی بدون تشریفات غیرضروري و اضافی صورت میگیرد و سریع، محرمانه، غیرعلنی و کم خرج است. درواقع
لزوم رسیدگی سریع به پرونده هاي ورزشی است، زیرا در دادگاه هاي معمولی، مدت زمان زیادي براي ،CAS یکی از دلایل تشکیل
حل اختلاف سپري میشود. تعداد پرونده هاي ارسالی به دیوان همه ساله درحال افزایش است و در سالهاي اخیر پرونده هاي
ورزشی زیادي که یک یا هر دو طرف آن ایرانی بوده اند به دیوان بین المللی حکَمیت در ورزش ارسال شده و مورد رسیدگی قرار
گرفته اند.
در فصل سوم به میانجی ICAS و CAS در فصل اول این کتاب به آشنایی با دیوان حکَمیت در ورزش؛ در فصل دوم به اساسنامه
گري در دیوان حکَمیت ورزش؛ در فصل چهارم به مقررات حکَمیت براي بازي هاي المپیک؛ در فصل پنجم به هزینه هاي حکَمیت؛ و
در فصل ششم به دستورالعمل هاي معافیت از هزینه هاي قانونی نزد دیوان حکَمیت ورزش پرداخته میشود. از ویژگیهاي شاخص
اثر حاضر، ترجمه کامل اساسنامه و کلیه مقررات و رویه هاي دیوان حکَمیت در ورزش براي مخاطب فارسی زبان است و هرگونه
اطلاعات لازم درباره دادرسی و نحوه فعالیت دیوان به تفصیل در کتاب ارائه شده است. اثر حاضر از اولین تلاشها به منظور معرفی
دیوان بین المللی حکَمیت در ورزش به مخاطبان ایرانی است و طیف وسیعی از افراد و گروه هاي دخیل در ورزش از قبیل
ورزشکاران، مربیان، باشگاه ها، فدراسیون ها، سازمان ها، کمیته برگزاري مسابقات، مشاوران حقوقی، وکلا، حامیان مالی، شرکت هاي
تلویزیونی و ... میتوانند با مطالعه آن، با فعالیت هاي دیوان و شیوه ارجاع پرونده و رسیدگی به آن آشنا شوند.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: آشنایی با دیوان حکمیت در ورزش

فصل دوم اساسنامه ICAS و CAS

فصل سوم: میانجی‌گری در دیوان حکمیت ورزش (CAS)

فصل چهارم: مقررات حکمیت برای بازی‌های المپیک

فصل پنجم: هزینه‌های حکمیت (تا سال 2015)

فصل ششم: دستورالعمل‌های معافیت از هزینه‌های قانونی نزد دیوان حکمیت ورزش (اجرایی از اول سپتامبر 2013)

منابع

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

دیوان بین المللی حکمیت در ورزش

دیوان بین المللی حکمیت در ورزش

نويسنده : کیوان شعبانی مقدم - ابوذر سوری

مترجم :

ديباچه :

چاپ : اول

سال : 1393

شابک : 9786007077580

قيمت : 750/000

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهر دانش

بررسی خود را بنویسید