MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

حق آموزش حق کودک به آموزش در نظام بین المللی حقوق بشر

ارسال به یک دوست

حق آموزش حق کودک به آموزش در نظام بین المللی حقوق بشر

حق آموزش حق کودک به آموزش در نظام بین المللی حقوق بشر

نويسنده : باقر انصاری

مترجم :

ديباچه :

چاپ : اول

سال : 1393

شابک : 9786007077504

قيمت : 200/000 ریال

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

2 اقلام

استفاده شده

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

1,500,000 ریال 1,350,000 ریال
- +

نويسنده : باقر انصاری

مترجم :

ديباچه :

چاپ : اول

سال : 1393

شابک : 9786007077504

قيمت : 200/000 ریال

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهر دانش

مقدمه

بخش اول: مبانی و مفاهیم

گفتار اول: گفتمان‌های حقوق کودک و حق آموزش

بند اول: حق آموزش در گفتمان حقوق حمایتی کودک

بند دوم: حق آموزش در گفتمان حقوق مشارکتی کودک

گفتار دوم: حق کودک به آموزش در اسناد و سازوکارهای بین‌المللی

بند اول: اسناد و سازوکارهای جهانی

بند دوم: اسناد و سازوکارهای منطقه‌ای

گفتار سوم: آموزش کودک: تعریف، اهداف و اصول هادی آن در اسناد بین‌المللی

بند اول: تعریف آموزش کودک و دسته‌بندی آن

بند دوم: اهداف آموزش کودک در اسناد بین‌المللی

گفتار سوم: اصول‌ هادی در تدوین و تفسیر حق کودک به آموزش

بند اول: اصل منع تبعیض و حق دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی

بند دوم: اصل مصالح عالی کودک

بخش دوم: ماهیت حق کودک به آموزش و تعهدات ناشی از آن

گفتار اول: ماهیت حق کودک به آموزش

بند اول: وجه حقوق بشری حق آموزش

بند دوم: حق آموزش به مثابۀ حق فرانسلی

بند سوم: حق آموزش به مثابه حق توانمندساز

گفتار دوم: دارنده حق کودک به آموزش

بند اول: کودک به مثابه دارنده حق آموزش

بند دوم: والدین به مثابه دارنده حق آموزش

بند سوم: دایرکنندگان مدارس و مؤسسات آموزشی خصوصی

گفتار سوم: متعهد حق کودک به آموزش

بند اول: دولت

بند دوم: والدین

بند سوم: جامعه بین‌المللی و تعهد به همکاری در قبال حق آموزش

بند چهارم: محتوای تعهد به همکاری بین‌المللی در امر آموزش

گفتار چهارم: موضوع حق آموزش

بند اول: آموزش‌های عمومی

بند دوم: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

بند سوم: آموزش‌های دینی

بند چهارم: آموزش‌های مرتبط با سلامت

بند پنجم: آموزش حقوق بشر

بند ششم: آموزش شهروندی

بند هفتم: آموزش صلح

بند هفتم: آموزش‌های زیست‌محیطی

بند هشتم: آزادی علمی و حق کودک به آموزش

بخش سوم: اجرای حق کودک به آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر

گفتار اول: ویژگی‌های آموزش حق محور

بند اول: موجود بودن آموزش

بند دوم: قابل دسترس بودن آموزش

بند سوم: قابل قبول بودن آموزش

بند چهارم: قابل انطباق بودن آموزش

گفتار دوم: اجباری و رایگان بودن آموزش

بند اول: اجباری بودن آموزش

بند دوم: رایگان بودن آموزش

گفتار سوم: حق کودک به نظام انضباطی انسانی

بند اول: مفهوم تنبیه و شرایط آن از دید روانشناسی تربیتی

بند دوم: حق کودک به نظام انضباطی انسانی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

گفتار چهارم: سازوکارهای نهادی حمایت از حق کودک به آموزش

بند اول: نهادها و سازوکارهای ملی

بند دوم: نهادها و سازوکارهای جهانی حمایت از حق آموزش

بند سوم: سازوکار نظارتی یونسکو بر حق آموزش

ضمایم

فهرست منابع

نمایه اسناد بین‌المللی

نمایه موضوعی

نمایه کشورها

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

حق آموزش حق کودک به آموزش در نظام بین المللی حقوق بشر

حق آموزش حق کودک به آموزش در نظام بین المللی حقوق بشر

نويسنده : باقر انصاری

مترجم :

ديباچه :

چاپ : اول

سال : 1393

شابک : 9786007077504

قيمت : 200/000 ریال

ناشر : پژوهشکده حقوقی شهر دانش

بررسی خود را بنویسید