MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو- جلد دوم - جلد سخت - حسن خدابخشی پالندی - شهردانش 97

ارسال به یک دوست

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو- جلد دوم - جلد سخت - حسن خدابخشی پالندی - شهردانش 97

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو- جلد دوم - جلد سخت - حسن خدابخشی پالندی - شهردانش 97

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو - 

جلد دوم

پالندی

شهردانش

97

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

18 اقلام

جدید

1,150,000 ریال 977,500 ریال
- +

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو - 

جلد دوم

پالندی

شهردانش

97

دیباچه

دفتر ششم: سوخت خودرو

دفتر هفتم: شماره گذاری خودرو

دفتر هشتم: بیمه (خودرو، راننده، شخص ثالث)

دفتر نهم: خودروهای دولتی

دفتر دهم: واردات، صادرات، ترخیص، حقوق گمرکی، عوارض و مالیات خودرو

دفتر یازدهم: قیمت گذاری خودرو

دفتر دوازدهم: جرائم، تخلفات و مسئولیت‌‌های ناشی از آن

دفتر سیزدهم: متفرقه

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو- جلد دوم - جلد سخت - حسن خدابخشی پالندی - شهردانش 97

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو- جلد دوم - جلد سخت - حسن خدابخشی پالندی - شهردانش 97

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با خودرو - 

جلد دوم

پالندی

شهردانش

97

بررسی خود را بنویسید