MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

نظریه عمومی مسئولیت مدنی

ارسال به یک دوست

نظریه عمومی مسئولیت مدنی

نظریه عمومی مسئولیت مدنی


نويسنده : ایرج بابایی

چاپ : اول

سال : 1401

شابک : 7-166-475-600-978

قيمت : 180/000 تومان

ناشر : پژوهشکده حقوقي شهردانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

10 اقلام

جدید

موجود می باشد

1,800,000 ریال 1,530,000 ریال
- +


نويسنده : ایرج بابایی

چاپ : اول

سال : 1401

شابک : 7-166-475-600-978

قيمت : 180/000 تومان

ناشر : پژوهشکده حقوقي شهردانش

سخن ناشر

فهرست اجمالی مطالب

دیباچه

مقدمه

فصل اول: بحران مسئولیت مدنی در ایران

1- بررسی داده‌های آماری ایراد خسارت در کشور

2- نقد نحوه رویکرد و عملکرد بازیگران اصلی حقوق در ایران به موضوعات مسئولیت مدنی

الف ـ رویکرد حاکم بر دکترین (تحقیقات و آموزش‌های حقوقی)

ب ـ رویکرد و منش قانونگذاری

ج ـ رویه حاکم در دنیای عمل حقوقی: عملکرد قضات

3- لزوم تغییر نگاه حقوقی به مسائل مسئولیت مدنی و اتخاذ راهی نو در رویکرد و عمل

الف ـ تغییر نگاه و رویکرد به موضوعات حقوقی نزد دکترین

ب ـ رویکرد و عملکرد قانونگذار

ج ـ نگاه و عملکرد قضات

فصل دوم: مفهوم و منطق واحد یا متکثر مسئولیت مدنی

1- تعریف مسئولیت مدنی

2- وحدت یا تکثر مسئولیت مدنی در حقوق ایران

3- ایرادات ناشی از نظریه وحدت منطق مسئولیت مدنی در حقوق ایران

4- تکثر منطق و قواعد حاکم بر حقوق مسئولیت مدنی ایران

الف ـ ایراد خسارت مالی مبتنی بر قاعده اتلاف

ب ـ  عدمالنفع و خسارات صرفاً پولی و اقتصادی

ج ـ خسارت جانی

د ـ خسارت معنوی

ه ـ تصرف در حق موجب خسارت دیگر صاحبان حقوق

و ـ غصب

ط ـ لحاظ مفهومی کلی برای مسئولیت مدنی و تفکیک آن از دیگر حوزه‌های مسئولیت

1- مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

2- مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی

فصل سوم: مسئولیت مدنی (قهری) و مسئولیت قراردادی

1- تفاوت‌های اساسی مسئولیت قهری و قراردادی

الف ـ تفاوت مفهوم و منطق مسئولیت قهری و قراردادی

ب ـ تفاوت دامنه و خسارت موضوع مسئولیت

ج ـ تفاوت در شرایط ایجاد مسئولیت

د ـ تفاوت در آثار مسئولیت

2- رابطه مسئولیت قهری و قراردادی

الف ـ زمینه تردید در اعمال مسئولیت قهری یا قراردادی

ب ـ اجرای قرارداد موضوعیت خاصی ندارد و ایراد خسارت زمینه عمومی مسئولیت قهری است

ج ـ اعمال قواعد مسئولیت قراردادی به لحاظ وجود توافقات قراردادی راجع به شرایط و آثار مسئولیت

فصل چهارم: کارکرد مسئولیت مدنی

1- جبران خسارت و بازدارندگی از رفتار زیان‌بار

2- نهادهای حقوقی رقیب دارای کارکردی مشابه مسئولیت مدنی

الف ـ مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

ب ـ مسئولیت مدنی و مقررات کنترل رفتاری (تنظیم‌گری)

ج ـ بیمه و مسئولیت مدنی

اول ـ ویژگی‌های بیمه و مسئولیت مدنی در جبران خسارت

دوم ـ تأثیر متفاوت بیمه و مسئولیت مدنی در بازدارندگی از رفتار زیان‌بار

سوم ـ جایگزینی مسئولیت مدنی با روش‌های اجتماعی جبران خسارت

فصل پنجم: مبنای مسئولیت مدنی

1- مبنای اصلی مسئولیت مدنی: تقصیر یا مسئولیت مطلق

2- تفاوت‌های عملی لحاظ مبانی مختلف در ایجاد مسئولیت مدنی

3- تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی

الف ـ فرض حادثه یکجانبه

ب ـ فرض حادثه با تأثیر دوجانبه رفتاری

ج ـ ملاحظات تعیین‌کننده در لحاظ مبنای تقصیر یا مسئولیت مطلق

4- مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

الف ـ مبنای مسئولیت مدنی مطابق قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی

ب ـ مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی 1339

ج ـ مبنای حاکم بر حقوق کنونی ایران و مبنای مطلوب مسئولیت مدنی

د ـ تعدیل مبنای مسئولیت در زمینه‌های مختلف ایراد خسارت

اول ـ تعیین مبنای مسئولیت بر اساس طبیعت خسارت و حقوق مورد حمایت

دوم ـ تعیین مبنای مسئولیت به لحاظ زمینه فعالیت موجب خسارت

فصل ششم: حوزه سیاست‌گذاری و تکیه به قضاوت عرفی در تعیین شرایط مسئولیت مدنی

1- نقش عرف و سیاست‌گذاری حقوقی در تعیین ضرر قابل جبران

2- نقش عرف و سیاست‌گذاری حقوقی در تعیین شرایط فعل زیان‌بار

3- تبعیت رابطه سببیت از قضاوت عرفی: دروازه‌ای برای تحول حقوق مسئولیت مدنی و انطباق با نیازها و انتظارات روز

الف ـ قاعده مقابله به خسارت

ب ـ مسئولیت تولیدکننده در مورد خسارات ناشی از کالای معیوب

ج ـ مسئولیت دولت

د ـ شناخت مسئولیت تضامنی

فهرست منابع

 

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

نظریه عمومی مسئولیت مدنی

نظریه عمومی مسئولیت مدنی


نويسنده : ایرج بابایی

چاپ : اول

سال : 1401

شابک : 7-166-475-600-978

قيمت : 180/000 تومان

ناشر : پژوهشکده حقوقي شهردانش

بررسی خود را بنویسید