MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری

ارسال به یک دوست

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

997 اقلام

جدید

0 ریال
- +

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

:چکیده

شرط پوشش‌دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث، نظامی است که ریسک‌ها و مسؤولیت‌‌‌های ناشی از قرارداد را به یکی از طرفین قرارداد انتقال می‌دهد. در واقع، این شروط در بیشتر موارد ناظر به مسؤولیت‌‌‌ها، غرامات و ادعاهایی می‌باشند که ممکن است در آینده ایجاد گردد. لیکن این امر مانع از آن نیست که طرفین در مورد خطراتی که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و روش‌های جبران خسارات آن در این قالب با یکدیگر توافق نمایند. این نهاد در برخی نظام‌های ملی به‌صورت صریح و در بسیاری دیگر به‌صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به اهمیت استفاده از این شروط در قراردادها و عدم سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران، ابتدا مفهوم شرط پوشش‌‌دهی به غرامات بر اساس مفاهیم رایج، تبیین و سپس به ممنوعیت‌های وارده بر سر راه استفاده از این شروط در قراردادها پرداخته شده است. ضمناً جایگاه این شرط به طور مفصل در قرارداهای لیسانس بررسی می‌گردد.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

بررسی خود را بنویسید