MENU

سبد خرید

0 قلم - 0 ریال

مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح

ارسال به یک دوست

مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح

مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

دریافت‌ کننده‌ :

* فیلدهای مورد نیاز

انصراف یا 

1000 اقلام

جدید

0 ریال
- +

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

 

:چکیده

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 483 به داوران این حق را داده است که در صورت اجازه صریح طرفین اختلاف، داوری را به صلح خاتمه دهند. در خصوص ماهیت داوری با اختیار صلح میان حقوق‌دانان اختلاف است، بیشتر حقوق‌دانان، داوری با اختیار صلح را از نوع داوری‌های دوستانه می‌دانند؛ اما در حقیقت قانونگذار‌‌ به داور اجازه داده است که عقد صلح را منعقد کند. بر اساس این حق، داور به عنوان نماینده طرفین با توجه به شرایط عمومی قراردادها و شرایط عقد صلح عمل می‌کند؛ نتیجه کار او به صورت صلح‌نامه‌ای است که میان طرفین منعقد می‌شود. در نتیجه داوری با اختیار صلح ماهیتی متفاوت از داوری دوستانه دارد. در این پژوهش تلاش شده که ماهیت حقیقی داوری با اختیار صلح آشکار شود و با روشن شدن مفهوم ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی قلمرو وظایف و عملکردهای داور تعیین گردد.

No customer comments for the moment.

بررسی خود را بنویسید

مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح

مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

بررسی خود را بنویسید